Impressie van de vaarexcursie van Utrecht naar Vreeswijk op 28 september 2006